ACV – Hoàn trả tài sản khu bay sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận 2017

ACV – Hoàn trả tài sản khu bay sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận 2017

6 tháng đầu 2017: DT giảm so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế (LNST) cũng tăng chậm hơn do thiếu khoản LN không cốt lõi 2.424 tỷ so với nửa đầu 2016. Tuy nhiên, hoạt động cốt lõi tiếp tục tăng trưởng tốt, lưu lượng hành khách tăng 16,9% yoy. ACV có khả năng đạt được 3.591 tỷ LNST mà chúng tôi đã dự phóng.

Chúng tôi giữ nguyên giá mục tiêu và mức khuyến nghị đối với cổ phiếu ACV. (Mức giá 58.600 đ/cp)

DT 6 tháng 2017 đạt 6.897 tỷ đồng (-12,9% yoy), LNST đạt 2.093 tỷ (-18% yoy). Hai lý do chính cho việc giảm kết quả kinh doanh đều không liên quan đến hoạt động kinh doanh cốt lõi:

1) 1H2016, ACV ghi nhận 2.424 tỷ lợi nhuận từ hoàn nhập chi phí sửa chữa trả trước và tiền thuê đất trả trước. Các khoản này không xuất hiện trong báo cáo lợi nhuân nửa đầu 2017;

2) DT Q1/2016 bao gồm DT từ khu bay. Các tài sản khu bay được loại bỏ khỏi báo cáo tài chính kể từ tháng 4/2016. DT 2016 từ khu bay vào khoảng 1.300 tỷ.

Lưu lượng hành khách tăng trưởng 16,6% yoy lên 46,3tr.

Các hãng hàng không nội địa đóng góp đáng kể vào tăng trưởng lưu lượng hành khách bằng việc tăng quy mô đội bay khoảng 36% yoy (7 chiếc) so với cuối 2016. Chúng tôi kỳ vọng lưu lượng hành khách có thể đạt 96,9tr trong 2017, với lý do Q3 thường là mùa cao điểm của vận tải hàng không.

Chúng tôi điều chỉnh dự phóng cho năm 2017: DT điều chỉnh giảm 8,4% và LNST giảm 1,8%, so với mức dự phóng trước. Dự phóng cập nhật phản ánh các thay đổi kế toán liên quan đến việc loại bỏ tài sản khu bay. Các tài sản khu bay hầu như không đem lại lợi nhuận nên LNST hầu như không đổi sau điều chỉnh. LNST giảm chủ yếu do chi phí khấu hao có thể tăng lên 4.768 tỷ (+9,3% yoy). ACV có kế hoạch đầu tư khoảng 6.000 tỷ vào việc tu sửa và mở rộng các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Quốc, và Phù Cát. LNST cốt lõi có thể tăng trưởng ở mức 6,6% yoy.

VNDIRECT

Replies: 0 / Share:

Bài viết liên quan …

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai Phải điền đầy đủ các trường bắt buộc *