GMD – Kỳ vọng tích cực về hoạt động của Mekong Logistics (NẮM GIỮ)

GMD – Kỳ vọng tích cực về hoạt động của Mekong Logistics (NẮM GIỮ)

GMD  hiện đang tiến  hành  bán  các  tài  sản như theo kế hoạch. Lợi nhuận (LN) từ thoái vốn cảng Hoa Sen – Gemadept (HGP) có thể được  ghi  nhận  trong  nửa  cuối năm. Chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị và tăng giá mục tiêu lên 37.500 VND từ 36.000 VND nhằm  phản  ánh  triển  vọng  LN  tích  cực  của Mekong  Logistics (MKL,  vận  hành  từ cuối  Q2/2017). Cổ phiếu  GMD  có thể vượt mức giá mục tiêu của chúng tôi nhờ LN từ bán tài sản – khoản LN này chúng tôi không đưa vào dự phóng.

Nửa đầu 2016, doanh thu (DT) đạt 1.866 tỷ (+3,7% yoy) và LNST đạt 231,1 tỷ (+5,2% yoy). DT hoạt động cảng tăng 1% yoy lên 837,2 tỷ.  Biên  LNG  của  hoạt động  này  giảm 6,3 điểm  %  xuống  38,5%  do tăng chi phí nhiên liệu. Hoạt động logistics cũng chịu ảnh hưởng của giá nhiên liệu: biên LNG giảm 2,3 điểm % xuống 13,2% trong khi DT tăng 6% yoy đạt 1.028,5 tỷ.

Hiện tại, 6 trên 9 kho lạnh của MKL đã được lấp đầy, chủ yếu bởi nhà  xuất  khẩu tôm Minh Phú (MPC). MPC đạt  DT  6  tháng  6.342  tỷ (+34,5%  yoy)  và  LNST  159,6  tỷ  (+733%  yoy).  Chúng  tôi  kỳ  vọng chuỗi kho lạnh sẽ được lấp đầy trong 2017.

Chúng tôi điều chỉnh tăng dự phóng DT lên 4.417 tỷ (so với 4.159 tỷ dự phóng trước)  và  LNST  lên  615  tỷ (so  với  591  tỷ dự phóng trước). Điều  chỉnh  này  dựa  trên  kỳ vọng  tích  cực  về hoạt động  của MKL. Giá mục tiêu điều chỉnh là 37.500 VND/cp.

LN từ bán tài sản có thể được ghi nhận từ nửa cuối 2017. Trong tháng 8/2017, GMD đã thoái 51% sở hữu  tại  HGP.  Công  ty  không tiết  lộ giá  bán  và  LN  từ việc  chuyển nhượng. Đối  với  các  tài  sản logistics, GMD tiết lộ một nhà đầu tư tiềm năng đang tiến hành định giá các tài sản  và  hai bên  có thể đạt thỏa thuận sớm nhất  vào cuối 2017.

Dự án cảng Nam Hải có thể đi vào chạy thử trong Q4/2017 và hoạt động chính thức kể từ đầu 2018

 

Replies: 0 / Share:

Bài viết liên quan …

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai Phải điền đầy đủ các trường bắt buộc *